Tin tức

Lòng tin là một loại tài sản Đẩy nhanh mọi tiến trình, giảm chi phí và thúc đẩy quá trình thăng tiến

Lòng tin từ người khác là một loại tài sản vô hình, đẩy nhanh mọi tiến trình, giảm chi phí; và thúc đẩy quá trình thăng tiến của bạn. Nhưng làm sao để được tin? Trong cuốn “Smart Trust”, tác giả Stephen M.R.Covey và các...

Read more